အခါေပးေဗဒင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

grace-gerber-baby-zoom

“သင့္ရင္ေသြးကံေကာင္းေစဖို႔”

             သင့္ရင္ေသြး…ထူးခၽြန္ထက္ၿမက္၊ ပညာတတ္ၿပီး ခ်မ္းသာတဲ့ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ေစဖို႔ ၊ ခြဲစိပ္ ေမြးဖြားရမည့္ အေကာင္းဆံုး ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္မ်ားကို (KP) နကၡတ္နည္းစနစ္ၿဖင့္ တြက္ခ်က္၍  အေကာင္းဆံုး ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္တို႔ကို  ကြန္ျပဴတာဇာတာႏွင့္တကြ Online မွ ျပန္လည္ေပးပို႔ပါမည္။

 

ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ….. ၅၀,၀၀၀ က်ပ္။

—————————————————————————————————————————

“ယာဥ္၊ကား ဝယ္မည့္သူမ်ားအတြက္”

toyota-wish-2.0-01

          ယာဥ္ေက်ာေတြပိတ္ဆို႔ေနတဲ့ကာလ၊ အျမန္လမ္းမၾကီးေတြမွာ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈေတြ မ်ားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစု တစ္စုလံုး ေဘးကင္းရန္ကြာဖို႔  ဆရာဦးဇာနည္(KP)ႏွင့္ Onlineမွ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

          အိမ္သံုး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ဘာပဲသံုးသံုး ယာဥ္စတင္ဝယ္ယူမယ့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခိ်န္သာ အေရးအႀကီးဆံုးပါ။

         ဆရာဦးဇာနည္(KP)၏ ဝွက္ဖဲပညာမ်ားျဖင့္ သင္၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူလိုက္ပါ။

ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ …..စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရန္ မဂၤလာအခါေရြး   ၃၀,၀၀၀ က်ပ္။ (အေရာင္ႏွင့္ နံပါတ္ပါ ေရြးေပးသည္။)

ဆရာဦးဇာနည္(K.P)

B.E.(CIVIL)

The Most Reliable Astro Consultant in Myanmar.

Mobile: 09 2500 61346

FB: Zar Ni

Facebook: https://www.facebook.com/sayauzarni.kp

Akharpaybaydin1697850714

3 Comments

  1. အထက္ပါ email ကို ေမးလ္ပို႕တာ failed ျဖစ္ျပီး ေအာက္ပါအတိုင္း reply ျပန္ေနပါသည္။ အျခားလက္ခံႏိုင္မည့္ ေမးလ္ကိုေျပာေပးပါရွင္.

    Delivery to the following recipient failed permanently:

    sayauzarni.kp@gmail.com

    Technical details of permanent failure:
    Account disabled

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s