မဂၤလာအခါေပးေ၀ဒ

အခါေပးေ၀ဒသည္ လူသားအက်ိဳးျပဳ ပညာရပ္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္၏။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ပို၍ ထိေရာက္၏။ မဂၤလာအခါေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၂)ပိုင္းပါရွိ သည္။ (၁)။ အကိ်ဳးေပးမည့္ အေႀကာင္းတရား ( သက္ရွိ/သက္မဲ့) မ်ားကို ေရြးျခယ္ျခင္း ႏွင့္ (၂)။ … More

စရ၊ထိရ၊ေဒြးဒဟ ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္

တစ္ခါကျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕သို႔အလည္အပတ္ေရာက္ ရွိေနစဥ္ကာလ…..။ ကၽြႏု္ပ္တည္းခိုေနထိုင္ရာေနအိမ္သို႔ အသက္(၄၀)ေက်ာ္ခန္႔အမိ်ဳးသမီး တစ္ဦးကပ်ာကယာ ၀င္လာျပီး…. “ဆရာ…ကၽြန္မေယာက္်ားေက်ာင္းအုပ္ရာထူး ရ,မရ သိခ်င္လို႔ပါ ဆရာ။ ကၽြန္မေယာက္်ား အပါအ၀င္ ဆရာဆရာမ (၅)ေယာက္က အခုလြတ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ေနရာကို၀ိုင္းျပီးေလွ်ာက္ထားႀကတယ္ဆရာ။အဲဒါ… ရ,မရ သိခ်င္လို႔ပါ…” အမ်ိဳးသမီးကစိတ္လွုပ္ရွားစြာျဖင့္ကၽြႏု္ပ္၏ေရွ႕တြင္လြတ္ေနေသာ … More