ညီေလး ကိုေအာင္ပိုင္သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ညီေလး…..အစ္ကိုလည္း မအားလို႔ အခုမွ စာျပန္ျဖစ္တယ္။ ညီေလးစာထဲမွာ ပါသလို အစ္ကိုက ဒသာ စနစ္တို႔၊ ေကာဇာစနစ္တို႔၊ သံုးတန္းေပၚနိစ္တို႔၊ မဟာဘုတ္ တို႔ကိုေက်ာ္ျပီး လူေတြကို KP စနစ္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပး တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အစ္ကိုက … More