တစ္မိနစ္ ေဗဒင္ဆရာၿဖစ္ သင္တန္း

                            တစ္မိနစ္  ေဗဒင္ဆရာၿဖစ္ သင္တန္းၿဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿမန္မာၿပည္မွာ နာမည္ ေက်ာ္ၾကား တဲ့ ေဗဒင္ ဆရာၾကီး၊ ဆရာမၾကီး ေတြၿဖစ္ခ်င္ရင္ ဒီသင္တန္းကို အၿမန္ဆံုးတက္ပါ။ သင့္ရဲ႕နာမည္ကိုေတာ့ ဆရာႏုိး(No) လို႔ေၿပာင္းမွည့္ပါ။ ဘာၿဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ … More

နည္းနည္းေလးေတာ့ ေတြးၾကည့္ပါ

လူတို႔၏ နာမည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍- ဒီနာမည္ေၾကာင့္ ဒီကံၿဖစ္တာလား။ ဒီကံေၾကာင့္ ဒီနာမည္ရတာလား။ အထက္ပါ ယူဆခ်က္ (၂) မ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္၏ထင္ၿမင္ခ်က္ကို Comments မ်ားမွေန၍ ေႏြးေထြးစြာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြး ေပးၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။