January လေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္

January လကို စေနၿဂိဳဟ္ သာမက၊ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ပထမဆံုးလ ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ကပါ လႊမ္းမိုးသည္။

စရိုက္လကၡဏာမ်ား။

သင္သည္ သံသယရွိတတ္သူ တစ္ဦးၿဖစ္ၿပီး၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို နားမလည္ပဲႏွင့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းတရားကိုမွ ယံုၾကည္တတ္သူတစ္ဦး မဟုတ္ သလို၊ အေၿဖ ကိုေသခ်ာမသိပဲႏွင့္လည္း  ဆံုးၿဖတ္ ခ်က္ကို  လွ်င္ၿမန္စြာ မခ်တတ္ေပ။ သင္သည္ လြန္စြာသတိၾကီး၍ ထင္ေၾကးေပးၿခင္းကို မႏွစ္သက္ပါ။ သင္၏စိတ္သည္ ခြဲၿခမ္း စိတ္ၿဖာတတ္၍ ဒႆနိကဆန္ကာ ေလးေလးနက္နက္ ေတြးေခၚတတ္သည္။ သင့္တြင္ စြမ္းအားမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိၿပီး မဆုတ္မနစ္ေသာ လံု႔လမ်ား ၿဖစ္ေပၚတတ္ သည္။ သင္သည္ အလြန္ ေလ့လာ တတ္ၿပီး စနစ္တက်ရွိကာ၊ အရာရာတိုင္းကို ေလးေလးနက္နက္ရွိတတ္သည္။ အေပါင္းအသင္း နည္းတတ္ၿပီး၊ တစ္ဦးတည္း ေနလို တတ္ သည္။ အမ်ားအားၿဖင့္ သင္သည္ တလြဲအဓိပၸာယ္ ေကာက္တတ္သည္။  သင္သည္ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚလွုပ္ရွားမွုကို ႏွစ္သက္ၿပီး၊ အၿခားသူမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမွု ကို မႏွစ္သက္ေပ။ သင္သည္ လုပ္ငန္းတြင္ အၿမဲတမ္း ေခါင္းေဆာင္လုပ္လိုစိတ္ရွိၿပီး၊ ေခါင္းေဆာင္မလုပ္ရလွ်င္ လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားမွု ေလွ်ာ့နည္းသြားတတ္ သည္။ သင္၏စိတ္ကူးသည္အလွအပတရားႏွင့္ လူမွုဆက္ဆံေရးတို႔တြင္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ကြဲၿပား ေနေသာေၾကာင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ လြယ္လင့္တကူ မိတ္ေဆြ ဖြဲ႔လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။သင္သည္ ဥာဏ္ရည္ထက္ၿမက္၍၊ လိမၼာပါးနပ္ေသာ သူတို႔၏ ဆြဲေဆာင္မွုကိုခံရေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ အလုပ္ကို ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အိမ္ႏွင့္ မိသားစုကိစၥမ်ားက သင့္ကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ တတ္ၿပီး၊ ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနေသာ (သို႔) နာမက်န္းၿဖစ္ေနေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရတတ္သည္။

သင္သည္ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္တတ္သည္၊ အလြန္အမင္းဆန္းစစ္ေ၀ဖန္တတ္သည္၊ အၿပစ္ရွာတတ္ၿပီး ဗိုလ္က်တတ္သည္။ အၿခားသူမ်ားက မိမိတို႔၏ၿပီးေၿမာက္ ေအာင္ၿမင္မွုကိုု ၿပီးၿပည့္စံုၿပီဟု ထင္ထားေသာ္လည္း၊ ၄င္းတို႔ကို ေ၀ဖန္ရန္အတြက္ သင္သည္ တစ္စံုတစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိတတ္သည္။ ဤအခ်က္ သည္အၿခားသူမ်ား အား စိတ္မခ်မ္းမသာ ၿဖစ္ေစသည္ကိုေတာ့ သင္သည္ သေဘာေပါက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သင္သည္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အလြန္အမင္း ထူးခၽႊန္ေနသည္ဟု ထင္တတ္ၿပီး၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြထက္ အမ်ားၾကီး သာလြန္ေနသည္ဟုလည္းု ထင္တတ္သည္။ သင္၏ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားသည္ အလြန္အမင္း ထိုးထြင္းသိၿမင္ေန ၿပီး၊ မည္သူကမွ်သင္၏ အဆင့္အတန္းကို မမီဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ထင္ေနတတ္သည္။

သင္သည္ ရည္မွန္းခ်က္အလြန္ ၾကီးမား၍၊ အၿမင့္ဆံုးေနရာအထိေရာက္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္တတ္ သည္။ အေကာင္းဆံုးေသာ အရာမ်ားသည္ သင့္အတြက္ပင္ၿဖစ္ လာလိမ့္မည္ဟုသင္သည္ ယံုၾကည္ထား သင့္ပါသည္။

ကံေကာင္းေစေသာေန႔မ်ား။

သင့္အတြက္ ကံေကာင္းေစေသာေန႔မ်ားမွာ- ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔မ်ား ၿဖစ္သည္။ ၄င္းေန႔မ်ားတြင္ အေရးၾကီးေသာ ကိစၥမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္သင့္သည္။

ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္မ်ား။

သင္သည္ မီးခိုးေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္ (သို႔) အနက္ေရာင္ အ၀တ္အစားမ်ားကို ၀တ္ဆင္လွ်င္ ကံေကာင္း ေစလိမ့္မည္။

ကံေကာင္းေစေသာေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား။

ပုလဲ၊ ေဂၚမုတ္နီ၊ နီလာတို႔သည္ ကံေကာင္းေစေသာေက်က္မ်က္ရတနာမ်ားၿဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။     ။ အထက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ ကံေကာင္းေစေသာ ေန႔၊ အေရာင္၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား ႏွင့္ မိမိ၏ ေမြးဂဏန္း အရ ကံေကာင္းေစ ေသာ ေန႔၊ အေရာင္၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား ကို တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၿပီး၊ တူရာကိုသာ သံုးစြဲၾကပါရန္ႏွင့္၊ ေမြးဂဏန္း အရ ကံေကာင္းေစေသာ ေန႔၊ အေရာင္၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား ကို ဆက္လက္ေဖာ္္ၿပေပးမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ၿပလိုက္ရ ပါသည္။

1 Comment

  1. ေအာင္ပိုင္ ့အတြက္ေဟာေပးထားတာလားထင္ရတယ္ ဒါ ့အျပင္ ပုန္ကန္တတ္တာ ေတာ္လွန္တတ္တာ
    ၇ြဲ ့တတ္တာ ေလးပါထပ္ထည္ ့လိုက္ပါလားဆရာ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s