သေဘၤာသားမ်ားအတြက္

       ယေန႔ ေခတ္တြင္ လူငယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၊ သေဘာၤသား CRAZY ၿဖစ္ၾက၏။

   ထို႔ေၾကာင့္ သေဘၤာလိုက္ခ်င္သူမ်ား၊ သေဘၤာလိုင္းေကာင္းေကာင္းလိုၿခင္သူမ်ား၊ သေဘၤာ ဆိုင္ရာ စာေမးပြဲေၿဖလို သူမ်ား အတြက္ ယၾတာေကာင္းတစ္ခု တင္ၿပလိုက္ပါသည္။

      သေဘၤာသီးအမွည့္ကို သေဘၤာပံုသ႑ာန္ ဓားနဲ႔လွီးၿပီး၊ သေဘၤာ (၅) စီးလုပ္ပါ။ လင္ပန္း တစ္ခ်ပ္ေပၚ တင္ၿပီး၊ သေဘၤာဦးပိုင္းတြြင္ ေငြပန္းတစ္ပြင့္စီ ႏွင့္ တံခြန္တစ္လက္စီ စိုက္ပါ။ သေဘၤာ ပဲ့ပိုင္းတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ တစ္တိုင္စီ ထြန္းၿပီး ဘုရားေရွ႕မွာ ပြဲၿပင္ထားပါ။ အနႏၲ (၅) ပါးကို ရည္မွန္း၍ လိုရာဆုကို (၅)ခါေတာင္းပါ။

                အပတ္စဥ္ တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔မ်ား၏ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ တစ္ၾကိမ္စီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ (၃) ၾကိမ္ပူေဇာ္ ဆုေတာင္းပါ။

၂                                                                                    ၅                                      ၆ (သေဘၤာ)

၆ (သေဘၤာ)                                                                      ၂                                      ၃

၃                                                                                   ၆ (သေဘၤာ)                         ဝ

၅ (၅-ေတးအခါ)                                                                 ၁ (၁-ေႏြ အခါ)                       ၂ (၂-လၤာအခါ)

၁                                                                                   ၄                                      ၅

၄                                                                                   ဝ                                      ၁

ဝ                                                                                   ၃                                     ၄

(၂-လၤာေန႔ နံနက္{၉} နာရီ)                   (၅-ေတးေန႔ နံနက္{၉} နာရီ)         (၆-ၾကာေန႔ နံနက္{၉} နာရီ)

  • သေဘၤာအၿမန္ထြက္ခ်င္ရင္ေတာ့ သေဘာၤ (၆) စီးလုပ္ၿပီး အထက္ပါ အတိုင္းပူေဇာ္ပါ။

{ ၿပည္ၿမိဳ႕၊ ေဝပုလႅာရာမေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္၏ ဟိတသိဒၶိ ပကါသနီက်မ္း ၊ ဒုတိယတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ (၁၂၈) တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ နည္းအား ဆင့္ပြားေတြးေခၚ ထားၿပီး၊ လက္ေတြ႕ ေအာင္ၿမင္ေသာ ယၾတာေကာင္း တစ္ခု ၿဖစ္သည္။}

မွတ္ခ်က္။      သေဘၤာသား အေဟာင္းေရာ၊ အသစ္မ်ားပါ သေဘၤာလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပး မေပးႏွင့္ မည္သည့္ သေဘၤာလိုင္းႏွင့္ အက်ိဳးေပးမည္ကို ၊(၁) မွ (၂၄၉) အတြင္း နံပါတ္ တစ္ခုေရြး၍၊ ေအာက္ပါ COMMENTS မ်ားမွ အခမဲ့ ေမးၿမန္းႏိုင္ပါသည္။

        မ်ိဳးဆက္သစ္ သေဘၤာသားမ်ားအား လႈိက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါ၏ …….။”

ဆရာဦးဇာနည္ (KP)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s