အလုပ္ေလွ်ာက္ရင္း အလုပ္ေပ်ာက္ေနသူမ်ားအတြက္

                 အလုပ္ရွာေနသူမ်ား၊ အရည္အခ်င္းရွိလွ်က္ႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ရင္း အလုပ္ေပ်ာက္ေနသူမ်ား ၊ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း လိုၿခင္သူမ်ား အတြက္ အဂၤဝိဇၨာ ပညာခန္းလာ၊ တနဂၤေႏြနံ(အလုပ္) ေပ်ာက္ဆံုး၍ ၿပန္ရေစရန္ ဓာတ္ဆင္ပံု ပညာခန္းအား ေဖာ္ၿပ အပ္ပါသည္။

“အလုပ္ ( ၁-ေႏြနံ) ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ားအတြက္”

          ၁-ေႏြနံ (အလုပ္) ၏ မိတ္ဖက္ၿဖစ္ေသာ ေမၿမိဳ႕ပန္း (၁၉)ပြင့္ (သို႔)၊ ေပါက္ေပါက္ (၁၉) ဆုပ္အား၊ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ (၇း၃၀) မွ (၉း၀၀) နာရီ အခ်ိန္အတြင္း၊ ဓာတ္ဖက္ၿဖစ္ေသာ စေနနံ ေစတီေတာ္ (တ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ န ႏွင့္ စေသာ ဘြဲ႔အမည္ရွိသည့္ေစတီ) ၏ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္ ေန၍ ေဇာသန္သန္ၿဖင့္ ေကာင္းမြန္ယံုၾကည္စြာ လႉဒါန္းဆုေတာင္းကာ ၊  နတ္မ်ားကို ေမတၱာပို႔ အမွ်ေဝေပးပါက အလုပ္ေကာင္းတစ္ခု မေႏွးမၾကာ အၿမန္ရရွိပါလိ္မ့္မည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တင္ၿပအပ္ပါသည္။

          ကၽြႏ္ုပ္၏ ကိုယ္ေတြ႔အရ (၃)ပါတ္ ၊ ဆက္တိုက္ ၿပဳလုပ္ခဲ့ရာ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း ရခဲ့ဖူးပါသည္။

  “ကၽြႏ္ုပ္ခ်စ္ေသာ ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၊  အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ား ရၾက၍ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာ ၾကပါေစသတည္း….”

ဆရာဦးဇာနည္ (K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s