ကေလးရရန္ ခက္ခဲသူမ်ားအတြက္

                  အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ကေလး(သားသမီး)ရရန္ ခက္ခဲသူမ်ားအတြက္ ယၾတာေကာင္းတစ္ခုပါ။

            သင့္တြင္ ေဆးပညာအလိုအရ ကေလးရရွိရန္အခြင့္အလမ္းရွိလ်င္ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္ (၁၀)နာရီခြဲမွ (၁၂)နာရီအတြင္း က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီ (သို႔) က်ိဳက္ကလို႔ ကိ်ဳက္ကလဲ့ေစတီ (သို႔) ၂-လၤာနံအစ ၄-ဟူးနံ အဆံုး ေစတီေတာ္ တစ္ဆူဆူတြင္ ေခါင္းေလာင္းလႈၿပီး (သို႔) ေခါင္းေလာင္းထိုးၿပီး မိမိၿပဳခဲ့သမွ် ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အစုစုကို ေစတီေတာ္ေစာင့္နတ္မ်ား၊ သမာေဒဝ နတ္ေကာင္းနတ္ၿမတ္မ်ား၊ ၄င္းေဒသတစ္ဝိုက္ရွိ သိုက္နန္းရွင္မ်ားအား စိတ္ေဇာသန္သန္ အမွ်ေပးေဝ၍ ကေလးရရန္ဆုေတာင္းပါ။ ၄င္းတို႔ထံမွ မိမိႏွင့္ ကံစပ္ေသာ ကေလးလည္းေတာင္းပါ။ ကေလးဟုသံုးႏႈန္းပါ။ သားသမီးဟုမသုံးႏွဳန္းပါႏွင့္။ ဤအခ်က္သည္ အေရးၾကီးပါသည္။ တစ္ပတ္ႏွင့္ အားမရသုူမ်ား အပတ္စဥ္ ၿပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

        အိမ္ေထာင္က်ၿပီး (၅)ႏွစ္တိုင္ သားသမီး မရေသာ အိမ္ေထာင္သည္ ႏွစ္ဦးအား ၄င္းနည္းကိုေၿပာၿပခဲ့ရာ ႏွစ္ဦးလံုးေအာင္ၿမင္ၿပီး ေခ်ာေမာလွပေသာ ကေလးမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။ သူတို႔ကေတာ့ နီးနီးနားနား မဂၤလာဒံုရွိ က်ိဳက္ကလို႔ ကိ်ဳက္ကလဲ့ ေစတီေတာ္သို႔ သြားခဲ့ပါသည္။ အဂၤဝိဇၨာပညာလာ “ဓာတ္တူနံတူ ေဆးကိုယူ”  ပညာခန္းၿဖစ္ပါသည္။

           သားသမီးရရွိ၍ သင္တို႔၏ အလိုဆႏၵမ်ား ၿပည့္ဝပါေစသတည္း။

ဆရာဦးဇာနည္ (K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@gmail.com

f@cebook: sayauzarni  kp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s