ပန္းပန္ေနဦးမည့္ အာဆက္

            အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက “ဆီးရီးယားသမၼတ အာဆက္အား အာဏာစြန္႔လႊတ္ရန္” ေတာင္းဆိုသကဲ့သို႔  မိမိ လည္းေတာင္းဆိုမည္ဟုု အေမရိကန္ သမၼတေလာင္း မစ္ရြန္းေနက ေျပာဆိုေၾကာင္း၊ (9.8.2012) ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္တြင္ ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတအာဆက္ အာဏာစြန္႔လႊတ္ ရမည့္ ကိန္းရွိမရွိကို “အဂၤဝိဇၨာပညာလာ၊ မဟာကာလၾကီး ပညာ”  ျဖင့္ သံုးသပ္ၾကည့္မိပါသည္။

Astro Data

Date: 8.8.2012(Wed)          Time: 22:00             Place: Yangon

Hora: စေနအခါ။

Question: သမၼတအာဆက္ အာဏာစြန္႔လႊတ္ရမလား။   

အထက္ပါ Astro Data မ်ားကို မဟာကာလၾကီးဇာတာဖြဲ႔လ်င္ ေအာက္ပါ ဇာတာကို ရရွိပါသည္-

               အထက္ပါဇာတာတြင္ လဂ္သည္ ေမထုန္လဂ္ျဖစ္သည္။ ေမထုန္ရာသီသည္ လူႏွစ္ေယာက္ပူးေနသည့္ ရာသီျဖစ္သည့္အတြက္ အာဆက္သည္ ဥာဏ္မ်ားမည္။ ၂-တန္႔(ဓန)ဘာဝ သခင္က စစ္တိုက္ေသာ ဓႏုရာသီမွ ေန၍ လဂ္အားလွမ္းျမင္ထားေသာေၾကာင့္ စစ္လက္နက္အင္အားကို ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေပလိမ့္မည္။ ၁-ေႏြ၊ ၃-ဂၤါ၊ ၄-ဟူး တြဲလံုးမ်ားက စစ္တပ္၊ လက္နက္မ်ားျဖင့္ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေပလိမ့္မည္။

                ၾသဇာအာဏာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၁၀-တန္႔သခင္ ၅-ေတးက ၂-တန္႔ဘာဝတြင္ ဥဳစ္မူ၍၊ မိမိပိုင္ ၁၀-တန္႔ဘာဝကို ၉-တန္႔ အထူးျမင္ႏွင့္ ျမင္ထားျခင္း၊ လဂ္သခင္ ၄-ဟူးၿဂိဳဟ္က ၉-တန္႔(သုဘဘာဝ /တင့္တယ္ေသာဘာဝ) တြင္ ၁၁-တန္႔ဘာဝ (ဆႏၵျပည့္ဘာဝ) သခင္ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပူးယွဥ္ရပ္တည္ေနသည္ကို ၾသဇာအာဏာ၏ ကာရက ၿဂိဳဟ္ ၁-ေႏြက မိမိပိုင္အိမ္မွ လွမ္းျမင္ထားျခင္း၊ လဂ္ကို ေသာမၿဂိဳဟ္ ၂-လၤာ ျမင္ထားျခင္း၊ ၁၁-တန္႔ဘာဝကို ၅-တန္႔ဘာဝသခင္ၿဂိဳဟ္ ၆-ၾကာက မိမိပိုင္အိမ္မွ လွမ္းျမင္ ထားျခင္း၊ ၁၂-တန္႔ဘာဝကို ပါပၿဂိဳဟ္ ၀-ေန ႏွင့္ ၈-ဟုတို႔က လွမ္းျမင္ဖ်က္ဆီးထားျခင္း၊ ၈-တန္႔ဘာဝ သခင္ ၀-ေနက ၆တန္႔ဘာဝတြင္ရပ္၍ မိမိပိုင္၈-တန္႔ဘာဝ ကို ျပန္ျမင္ထားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ –

          အေမရိကန္သမၼတေတြ၊ သမၼတေလာင္းေတြ ေလကုန္ယံုသာရွိပါမည္၊  အာဆက္ကေတာ့ ပန္းပန္ယင္​း နန္းစံေနဦးမည္”  ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။ (ရွစ္ေလးလံုး အမွတ္တရ)

ဆရာဦးဇာနည္ (K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s