ဘယ္မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းနဲ႔ ေပါင္းရမလဲ

            မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း မေကာင္းလို႔ စိတ္ညစ္ေနသူမ်ား၊ ဘယ္မိတ္ေဆြက ဘာေတြယူေဆာင္ လာမလဲ သိႏိုင္ဖို႔ ဒီက႑ကို ဖြင့္လိုက္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြေကာင္းရင္  သႏၱိသုခ ျမတ္နိဗၺာန္ အထိ ပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္အတြက္ (၁) မွ (၂၄၉) အတြင္း ဂဏန္းတစ္လံုးေရြးခ်ယ္ရင္း ေအာက္ပါ Comments မ်ားမွ အခမဲ့ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဆရာဦးဇာနည္ (K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@gmail.com

3 Comments

    1. (8) ဂဏန္းသမားဆိုေတာ့ (၈) ဂဏန္းနဲ႔ပဲေပါင္းေပါ့ သမီးရယ္။ ေမးသင့္တာက ဥပမာ- ေမာင္ျဖဳနဲ႔ ေပါင္းရင္ဘာျဖစ္မလဲ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s