ေလျဖတ္ခံရေသာလူနာ အျမန္ကယ္ဆယ္ကုသျပဳစုနည္း

“ရုတ္တရက္ေလျဖတ္ခံရေသာလူနာအတြက္ ေသြးေဖာက္ၿပီး အျမန္ကယ္ဆယ္ကုသျပဳစုနည္း”

(၁)။    ပထမ အေရးအၾကီးဆံုးအခ်က္မွာ ေလျဖတ္ေသာ လူနာကို ဧည့္ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာခန္း  စသည္ျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ပင္ျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္ေသာေနရာ မွ ေရြ႕ေျပာင္းသယ္မျခင္း လံုးဝမျပဳလုပ္ရပါ။ ထိုသို႔ ခ်က္ျခင္း ေရြ႕ေျပာင္းသယ္ေဆာင္ပါက ကားေဆာင့္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္း ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ ေလးမ်ားကို ပို၍လ်င္ျမန္စြာ ေပါက္ကြဲေစျပီး လူနာ၏အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစပါသည္။

(၂)။    ထို႔ေၾကာင့္ လူနာကို မည္သည့္ေနရာသို႔မွ် ေရြ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ လူနာကို ျဖစ္သည့္ ေနရာမွာပင္ အသာထူမေပးျပီး ျပန္လဲမက်သြားေစရန္ အသာေမွး၍ ထိုင္ေစရပါမည္။ လူနာကို ကိုယ္တိုင္ မထိုင္ႏိုင္ပါက ေဘးမွလူတစ္ဦးက အသာေမွး၍ ထူ,မေပးထားပါ။ ထိုသို႔ ထူ,မျပီးျပီးခ်င္း ပိုးသတ္ ထားေသာ ေဆးထိုးအပ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မီးရႈိ႕ျပီးေသာ လက္ခ်ဳပ္အပ္ထိပ္ဖ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူနာ၏ လက္ေခ်ာင္း(၁၀)ေခ်ာင္း ထိပ္ဖ်ားကို ပိုးသတ္ထားေသာ အပ္ျဖင့္ (ပဲေစ့ခန္႔) ေသြးစက္တစ္စက္စီထြက္လာ ေအာင္ေဖာက္ေပးပါ။ ေသြးစက္ပဲေစ့ခန္႔ ထြက္မထြက္ ေခတၱေစာင့္ၾကည့္ပါ။ အကယ္၍ ေသြးမထြက္ပါက ေသြးထြက္လာေအာင္ လက္ျဖင့္ၫွစ္ထုတ္ေပးပါ။ လက္ေခ်ာင္းတိုင္း ေသြးတစ္စက္စီ ထြက္သြားၿပီး မိနစ္ပိုင္း အတြင္း လူနာျပန္လည္ သတိရလာပါလိမ့္မည္။

          အကယ္၍ လူနာပါးစပ္ရြဲ႕သြားပါက လူနာ၏ နားရြက္ႏွစ္ဖက္ကို နီလာသည့္တိုင္ေအာင္ လက္ျဖင့္ ပြတ္ဆြဲေပးပါ။ နီလာပါက နားရြက္ေအာက္ပိုင္း နားေပါက္ေဖာက္သည့္ ေနရာ၌ ပိုးသတ္ထားေသာအပ္ျဖင့္ တစ္ဖက္(၂)ခ်က္စီ ေဖာက္ေပးရပါမည္။ နားရြက္ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ေသြးႏွစ္စက္စီ ပဲေစ့ခန္႔ ထြက္လာၿပီး မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ပါးစပ္ရြဲ႕ရာမွ ျပန္တည့္သြားပါလိမ့္မည္။ ထိုလူနာ ပံုမွန္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေအာင္ ေစာင့္ၿပီးမွ ေဆးရံုသို႔ လူနာကို ပို႔ေပး၍ လိုအပ္ေသာ ေဆးကုသမႈကို ခံယူပါေစ။

                 ယခုကဲ့သို႔ ေရွးဦးစြာျပဳစုၿပီးမွ ေဆးကုသခံေစပါက အေၾကာေသျခင္း၊ ကိုယ္တစ္ျခမ္းေသျခင္း၊ ေျခလက္လႈပ္မရျခင္း၊ စကားမပီမသျဖစ္ျခင္း တို႔မွ လံုးဝလြတ္ သြားေစပါမည္။

(၃)။    ဤနည္းမွာ လက္ေတြ႔ေပ်ာက္ကင္း သက္သာေစေသာနည္း ျဖစ္ပါသည္။ဤနည္းကို လူအမ်ား ေလျဖတ္ျခင္း ေဝဒနာမွ ကင္းေဝးေစရန္ အတြက္ ေမတၱာေစတနာျဖင့္ ကုသိုလ္ျပဳလိုက္ပါသည္။

(၄)။    ဤနည္းကို မိမိတို႔နီးစပ္ရာ အသိမိတ္ေဆြမ်ားထံသို႔ တဆင့္ျဖန္႔ေဝျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ယူၾကပါ။ ဤနည္းသည္ ကိုယ္ေတြ႔ လက္ေတြ႔လူနာကို ျပဳစုေပးျခင္းျဖင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္ေသာ နည္းျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။

(၅)။    ဤကုသနည္းကို တရုတ္ျပည္မွ ေပးပို႔ေသာ ကုသနည္းမွ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“ဇြန္” မိတၱဴမွ ဒါနျပဳသည္။

ဆရာဦးဇာနည္ (K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@gmail.com

https://akharpaybaydin.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s