ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္ႏွင့္ K.P ပညာ

Source13.9.2012 ရက္ေန႔ထုတ္ 7Day News Journal

        [ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔  ပထမဆံုးအၾကိမ္ သြားေရာက္ မည့္ခရီးစဥ္မွာ ယခုလ ၁၆ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္အထိ ရက္ ၂၀ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ သတင္းရရွိသည္။]

          ခရီးေဝးျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ခရီးလမ္း “SAFE”  ျဖစ္ မျဖစ္ K.P ပညာျဖင့္ သံုးသပ္ၾကည့္မိပါသည္။

Astro Data

Date: 13.9.2012(Thu)                   Time: 16:22:32 (M.S.T)

Random No: 173                Place: Yangon

Query: ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အေမရိကန္ခရီးစဥ္ ွ “SAFE” ျဖစ္မလား?

အထက္ပါ Astro Data မ်ားကို K.P ဟူးရားဇာတာဖြဲ႔လ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ရရွိမည္-

 

Hints & Rules

        ခရီးေဝးျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၉-တန္႔ ဘာဝကို သံုးသပ္သည္။ အကယ္၍ ၉-တန္႔ Sub-lord သည္ ၁-တန္႔၊ ၈-တန္႔ဘာဝ ဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္လ်င္ ခရီးလမ္း အႏၲရာယ္ရွိသည္။

Analysis  

     ဇာတာတြင္ ၉-တန္႔ Sub-lord သည္ ၄-ဟူးၿဂိဳဟ္ျဖစ္၍ ၉-တန္႔ဘာဝတြင္ရပ္ကာ၊ ၉-တန္႔တြင္ရပ္သည့္ ၉-တန္႔သခင္ ၁-ေႏြၿဂိဳဟ္ပိုင္ ဥတၱရာဖလဂုဏၰီ နကၡတ္ကို စီးထားသည္။ ၉-တန္႔ Sub-lord ေရာ၊ နကၡတ္သခင္ပါ ၉-တန္႔၏ အားၾကီးေသာ ဇာတ္ေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။

Conclusion                     

        ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္ ွ “SAFE”  ျဖစ္မည္။ မည္သူမဆို ခရီးလမ္း အႏၲရာယ္ရွိ မရွိၾကိဳတင္သိျခင္သူမ်ား ဤဥပေဒသကို သံုး၍ ၾကိဳတင္သိရွိႏိုင္သည္။

ဆရာဦးဇာနည္ (K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s