နိမိတ္ယူျခင္း၏အဖြင့္

          အဂၤဝိဇၨာဋီကာၾကီး၊ တတိယတြဲလာ နိမိတ္ယူျခင္း၏အဖြင့္ပညာခန္းကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။  “ေကာင္းေသာ ဣဌာရံု နိမိတ္တို႔ကိုျပျခင္း”           အၾကင္အခါ၌ ဆိုလတၱံ႔ေသာ နိမိတ္တို႔ကို ျမင္၏ၾကား၏၊ ထိုအခါ၌ ေကာင္းေသာနိမိတ္၊ ေကာင္းေသာ လကၡဏာတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္အံ့ဟု အၿမဲမွတ္၊ ထိုနိမိတ္တို႔ကား… … More

ကေမၻာဇဘဏ္သတင္းႏွင့္ K.P ပညာ

               ကေမၻာဇဘဏ္သတင္း အေၾကာင္းကိုေတာ့ ဆရာဗိုလ္ မွလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံုသံုးသပ္ တင္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း K.P ပညာျဖင့္ ထပ္မံ၍ သံုးသပ္ၾကည့္မိပါသည္။ Astro Data Date: 7.10.2012(Sun)                   Time: 00:25:24 (M.S.T) Random … More

အခိုက္ထုတ္ျခင္း

                အခိုက္ထုတ္ျခင္းဆိုတာကေတာ့ အဂၤဝိဇၨာအခါတစ္ခုရဲ႕ အခိုက္မွာရွိတဲ့ၿဂိဳဟ္ကိုထုတ္ျခင္းျဖင့္ ကံေကာင္းျခင္းေတြျဖစ္ေပၚေစတယ္လို႔ အဂၤဝိဇၨာက်မ္းက ဆိုလိုထား ပါတယ္။                            အခါအလိုက္ အခိုက္မွာရွိတဲ့ထုတ္ရမယ့္ၿဂိဳဟ္ေတြနဲ႔၊ စြန္႔ရမယ့္အရပ္ေတြကို ေအာက္မွာဇယားနဲ႔ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္-                 ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကံေတြပိတ္ေနတယ္၊ ဘာလုပ္လုပ္အဆင္မေျပဘူး၊ ဘာေတြမ်ားပိတ္ေနသလဲလို႔ သိျခင္စိတ္အရမ္းျပင္းျပလာတဲ့အခ်ိန္မွာ အထက္ကဇယား … More