နိမိတ္ယူျခင္း၏အဖြင့္

          အဂၤဝိဇၨာဋီကာၾကီး၊ တတိယတြဲလာ နိမိတ္ယူျခင္း၏အဖြင့္ပညာခန္းကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

 “ေကာင္းေသာ ဣဌာရံု နိမိတ္တို႔ကိုျပျခင္း”

          အၾကင္အခါ၌ ဆိုလတၱံ႔ေသာ နိမိတ္တို႔ကို ျမင္၏ၾကား၏၊ ထိုအခါ၌ ေကာင္းေသာနိမိတ္၊ ေကာင္းေသာ လကၡဏာတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္အံ့ဟု အၿမဲမွတ္၊ ထိုနိမိတ္တို႔ကား…

          ဘုရားသဗၺညဳ၏ ရုပ္ပြားေတာ္ပင့္လာသည္ကိုျမင္ျခင္း၊ ေၾကးစည္ ေခါင္းေလာင္း ဗံုသံ လင္းကြင္းသံ ေမာင္းသံ စေသာ တူရိယာ အသံမ်ိဳးတို႔ကို ၾကားျခင္း၊ ႏွလံုးေအးျမခ်မ္းသာစြာ ျမင္ရျခင္း၊ ၾကားရျခင္း၊ ျပသာဒ္၊ ထီးျဖဴ၊ တံခြန္၊ မ်က္ႏွာၾကက္၊ တန္ေဆာင္တိုင္၊ ေရႊလင္းယဥ္၊ ေငြလင္းယဥ္ စသည္တို႔ကို ျမင္ရျခင္း၊ ယဥ္ေက်းေသာ ဆင္ရတနာ၊ ျမင္းရတနာတို႔ကို ျမင္ျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ဗိမာန္ ပေဒသာ စသည္တို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ ေရႊေလွ ေရႊေလာင္း စသည္တို႔ကို ေလွာ္လာခတ္လာသည္ ကို ျမင္ျခင္း၊ လယ္ယာကိုင္းကၽြန္း အသီးအႏွံ အပြင့္တို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ ေတာင္ကမ္းသာသာ ညိဳ႕ညိဳ႕ရီရီျမင္ျခင္း၊ ေရဆိပ္ကမ္းဆိ္ပ္ စိမ့္စိမ့္စိုစို စသည္ တို႔ကို ျမင္ျခင္း၊ ေ႐ႊပံုေငြပံု စသည္တို႔ကို ျမင္ျခင္း၊ အၿမိန္အရသာ စသည္တို႔ကို စားေသာက္ျခင္းကိုျမင္ျခင္း၊ ၾကက္ဥ ငွက္ဥ စသည္တို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ ႏြားႏို႔ ႏို႔ဓမ္း စသည္တို႔ကို ျမင္ျခင္း၊ အစာႏွင့္တကြေသာ ငွက္တို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ ပိုးေလာက္သတၱဝါတို႔သည္ မညီႇမေစာ္ေသာ ဌာန၌ သြားလာေနသည္ ကို ျမင္ျခင္း၊ ႏွစ္ေကာင္လည္းေကာင္း သံုးေကာင္လည္းေကာင္း စို႔သည္ကိုျမင္ျခင္း၊ ၾကက္ ၾကိဳးၾကာ ကရဝိတ္ စသည္တို႔၏အသံကို သာယာစြာၾကားရျခင္း၊ အသီးႏွင့္တကြေသာ သစ္ပင္ငယ္တို႔ကို ျမင္ျခင္း၊ ရင့္မာေသာ ပဋိသေႏၶရွိေသာ မိန္မကိုျမင္ျခင္း၊ ေခြးစေသာ တိရိစာၦန္တို႔ ေမြးဖြားသည္ကိုျမင္ျခင္း၊ ၾကာညိဳ ၾကာနီ ၾကာပုဏၰရိပ္ ၾကာတံဆိပ္ ၾကာေခါင္းလံုးတို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ ဂဂၤါေရကဲ့သို႔ ၾကည္လင္စြာေသာ ေရအိုင္ငယ္ကိုျမင္ျခင္း၊ အေငြ႔မကင္းေသာ လူ႔မစင္ ေခြးမစင္စသည္ တို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ အခြံအေၾကးခြာၿပီး ငွက္ေပ်ာသီး သေဘၤာသီးစေသာ သစ္သစ္လြင္လြင္ သစ္သီးတို႔ကိုျမင္ရျခင္း၊ ခေလးသူငယ္တို႔ အခမ္းအနားၾကီးက်ယ္စြာ ကစားခုန္စားျခင္းတို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ ေရအိုးသစ္ ပန္းမာလ္ နံ႔သာသစ္သစ္လြင္လြင္ စသည္တို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ ဂူလႈိုင္ ဥမင္လႈိုင္ေခါင္း အစရွိသည္တို႔ ကိုျမင္ျခင္း၊ ျဖဴေသာအဆင္း ျဖဴေသာအဝတ္တန္ဆာ စသည္တို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ ႏြားလားဥသဘ စသည္တို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ ေအးျမၾကည္လင္ေသာ ဆီမီးေရာင္ စသည္တို႔ကိုျမင္ျခင္း ဤသို႔စသည္ျဖင့္ ေကာင္းေသာလကၡဏာ ေကာင္းေသာနိမိတ္ ျဖစ္ကုန္ေသာ အျခင္းအရာတို႔ကို သိအပ္ကုန္၏။

          ဤျပဆိုအပ္ေသာ နိမိတ္တို႔မွတပါး အသေခၤ်ယ အပၸေမယ် နိမိတ္တို႔သည္ ရွိကုန္ေသး၏။ ထိုသို႔ေသာ္လည္း အၾကင္အခါ၌ ဤနိမိတ္တို႔ကို ျမင္ကုန္၏။ ထိုအခါ၌ ေကာင္းေသာလကၡဏာ ေကာင္းေသာအျမင္ဟု ဆိုအပ္ကုန္၏။ ထိုဆိုအပ္သည္ကား မ်ားေသာအားျဖင့္ ေကာင္းေသာလကၡဏာရွိေသာ နိမိတ္တို႔တည္း။ စင္စစ္ အားျဖင့္ ထိုဆိုအပ္ၿပီးေသာ မေနာဓာတ္၊ မေနာဝိဥာဏဓာတ္တို႔၌ ထိခိုက္ကုန္လ်က္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာထင္လာျခင္း၊ ဤသာလ်င္ ဣဌ နိမိတ္ျဖစ္၍  ေကာင္းေသာလကၡဏာ ေကာင္းေသာနိမိတ္မည္၏ဟုမွတ္။

“မေကာင္းေသာ အနိဌာရံုတို႔ကို ျပျခင္း”

          အၾကင္အခါ၌ ဆိုလတၱံ႔ေသာ နိမိတ္တို႔ကို ျမင္၏ၾကား၏၊ ထိုအခါ၌ မေကာင္းေသာနိမိတ္၊ မေကာင္းေသာ လကၡဏာတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္အံ့ဟု အၿမဲမွတ္၊ ထိုနိမိတ္တို႔ကား…

          ေတာင္ကမ္းပါးျပတ္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးျပတ္ စသည္တို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ ေနာက္က်ိေသာေရ အဆင္းမလွေသာငွက္ အသံၾသဇာမရွိေသာ ငွက္တို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ အိုးလည္ပင္းျပတ္ ေရမရွိေသာအိုး စသည္တို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ ထင္းပံုမီးလွ်ံ အၾကီးအက်ယ္တို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ တီတီတြတ္ ညဥ့္ငွက္ ငွက္ဆိုးတို႔၏ျမည္သံကို မေကာင္းသျဖင့္ ႐ုတ္ရင္းစြာၾကားရျခင္း၊ ဦးေခါင္း နားတို႔မွတပါး အျခားေသာအဂၤါတို႔၌ ပန္းပန္ျခင္း စသည္တို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ အသီးအ႐ြက္ စသည္တို႔ကို ပိုးက်သျဖင့္ ရိုးႏုု ရိုးမတို႔၏ က်ဲေတာက္က်ဲေတာက္ ရွိသည္တို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ ငွက္ေပ်ာပြဲ အုန္းပြဲ စသည္တို႔ကိုျမင္ရျခင္း၊ နီလြန္းေသာ အဆင္းအေရာင္တို႔ကို ျမင္ရျခင္း၊ နီလြန္းေသာ အဝတ္အစားစသည္တို႔ကို ဝတ္ဆင္သည္တို႔ကို ျမင္ရျခင္း၊ ေခြးနက္ၾကီး ေခြးနီၾကီး စသည္တို႔ကိုျမင္ရျခင္း၊ ႏွစ္ဘက္ေသာနား၌ ပန္းပန္သည္ကိုျမင္ရျခင္း၊ ၾကက္ႏွစ္ေကာင္ခြပ္သည္ကို ျမင္ရျခင္း၊ ေခြးႏွစ္ေကာင္ကိုက္သည္ကို ျမင္ရျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ့ေခြးေဟာင္သည္ကို ျမင္ရျခင္း၊ ထမ္းစင္ထက္ က်ီးနားသည္ကို ျမင္ရျခင္း၊ သားစိမ္း ငါးစိမ္း အပုပ္အစပ္တို႔ကို  ျမင္ရျခင္း၊ ေျမြငန္း ေျမြေပြး စသည္တို႔ကို ျမင္ရျခင္း၊ ပျခဳပ္အတြင္း၌ မီးလွ်ံေတာက္သည္ကို ျမင္ရျခင္း၊ မိန္းမရုပ္ ေယာက်္ားရုပ္ စသည္တို႔ကို မတင့္တယ္ေသာအျခင္းအရာျဖင့္ ေပ်ာ္ျမဴးဟန္ စသည္တို႔ကိုျမင္ျခင္း၊ ခ႐ု ပက္က်ိစသည္တို႔၏ ေၾကကြဲျခင္း အပိုင္းပိုင္းျပတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျမင္ရျခင္း၊ မိတိုင္တလဲ ဆဲေရးသျဖင့္ ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ေသာ အသံကို ၾကားရျခင္း၊ မူးတူးမႈိုင္းထိုင္းေသာ အေနအထိုင္တို႔ကို ျမင္ရျခင္း၊ ဤသို႔စသည္ျဖင့္ မေကာင္းေသာလကၡဏာ မေကာင္းေသာနိမိတ္ ရွိေသာ အျခင္းအရာတို႔ကို သိအပ္ကုန္၏။ ထိုမွတပါးေသာ မေကာင္းေသာနိမိတ္၊ မေကာင္းေသာလကၡဏာျဖစ္ ကုန္ေသာ အနိဌာရံုတို႔သည္ မေရမတြက္ႏိုင္ ရွိကုန္ေသး၏။

          ထိုသို႔ေသာ္လည္း အၾကင္အခါ၌ ဤနိမိတ္တို႔ကို ျမင္ကုန္၏။ ထိုအခါ၌ မေကာင္းေသာလကၡဏာ၊ မေကာင္းေသာနိမိတ္္ဟု ဆိုအပ္ကုန္၏။ ထိုဆိုအပ္သည္ကား မ်ားေသာအားျဖင့္ မေကာင္းေသာလကၡဏာ၊ မေကာင္းေသာအျမင္ရွိေသာ နိမိတ္တို႔တည္း။ စင္စစ္အားျဖင့္ ထိုဆိုအပ္ၿပီးေသာ မေနာဓာတ္၊ မေနာဝိဥာဏဓာတ္တို႔၌ ထိခိုက္သျဖင့္ လန္႔ျဖပ္ေၾကာက္ရြံ႕စြာ ထင္လာျခင္းသည္သာလ်င္ အနိဌနိမိတ္ျဖစ္၍ မေကာင္းေသာလကၡဏာ၊ မေကာင္းေသာနိမိတ္ မည္ကုန္၏ဟုမွတ္။

          ျပဆိုအပ္ကုန္ၿပီးေသာ ေကာင္းေသာနိမိတ္ကိုယွဥ္ျခင္း၊ မေကာင္းေသာနိမိတ္ကိုၾကဥ္ျခင္းတို႔ျဖင့္လည္း အခါအားျဖင့္ၾကံဳႀကိဳက္က အႏၲရာယ္ကင္းျခင္းႏွင့္တကြ ပီယ ဓန ကာယ ဝိဇၨာမယ စေသာ အတတ္မ်ိဳးကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစႏို္င္၏ဟူ၍  ေလွနံဓားထစ္မွတ္သားရာ၏။

          အထက္ပါ နိမိတ္ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို ထပ္ခါတလဲလဲဖတ္ပါ။ အၾကိမ္ၾကိမ္ေလ့က်င့္ပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ နိမိတ္မ်ားႏွင့္ တေထရာတည္းတူခ်င္မွ တူပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အာရံုခံစားမႈတစ္ခုရလာၿပီး နိမိတ္ေကာက္တတ္သြားပါလိမ့္မည္။ တစ္ခါက အစိုးရဌာနၾကီးတစ္ခုမွ အရာရွိၾကီးတစ္ဦးသည္ ရာထူးတိုးမတိုး ေဗဒင္တြက္ခိုင္းရန္ သာမညေဗဒင္ဆရာေလး တစ္ေယာက္အား ၄င္း၏အိမ္သို႔ ပင့္ဖိတ္ေလ၏။ ၄င္းအိမ္သို႔ ေဗဒင္ဆရာေလးေရာက္သြားသည့္အခါ အရာရွိၾကီးသည္ အိမ္အေပၚထပ္ မွ ေအာက္ထပ္သို႔ဆင္းလာ၍ ရာထူးတိုးမတိုးကို ေမးျမန္းေလ၏။ ေဗဒင္ဆရာေလး၏ စိတ္ထဲတြင္ “ရာထူးတိုးမည့္ကိစၥအား ေအာက္ထပ္ဆင္းမလာဘဲ အေပၚထပ္ သို႔ေခၚ၍ ေမးေလေသာ္ ေကာင္းေလစြ” ဟု ေတြးရင္း ျဖည္းညင္းစြာ ေခါင္းရမ္းလိုက္မိပါေတာ့သတည္း….။

ဆရာဦးဇာနည္ (K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s