ပန္း

            ျပည္ၿမိဳ႕၊ ေဝပုလႅာရာမေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေဝပုလႅ ေရးသားျပဳစုေတာ္မူေသာ ဟိတသိဒၶိ ပကာသနီ က်မ္းလာ ပန္းမ်ား၏ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ “ကပ္လႈသင့္ေသာ ပန္းအညြန္႔မ်ား”           ကပ္လႈပႈေဇာ္သင့္ေသာ ပန္းမ်ား၊ အညြန္႔မ်ားမွာ- (၁) သေျပပန္း၊ (၂) … More

ေအာင္ဆုလည္းပြား ၿဂိဳဟ္ေယာက်္ား

                      ေကာ့ေသာင္းခရိုင္၊ ခေမာက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆီအုန္းစက္ရံုေဆာက္ေနစဥ္ကာလ…။ တစ္ညတြင္ေတာ့ စီးမံကိန္းခန္းမေဆာင္အတြင္း စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္ဂ်မ္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတာဝန္ခံ ဦးေစာေနာင္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးစိန္ဝင္း၊ ဦးဝင္းျမင့္၊ ကၽြန္ေတာ္ဦးဇာနည္ႏွင့္ ဦးစိန္ဝင္း၏အစ္ကိုၾကီး (အမည္မသိ)တို႔ အစည္းအေဝး လုပ္အၿပီး ဦးစိန္ဝင္းမွ … More