ေအာင္ဆုလည္းပြား ၿဂိဳဟ္ေယာက်္ား

 

                    ေကာ့ေသာင္းခရိုင္၊ ခေမာက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆီအုန္းစက္ရံုေဆာက္ေနစဥ္ကာလ…။ တစ္ညတြင္ေတာ့ စီးမံကိန္းခန္းမေဆာင္အတြင္း စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္ဂ်မ္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတာဝန္ခံ ဦးေစာေနာင္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးစိန္ဝင္း၊ ဦးဝင္းျမင့္၊ ကၽြန္ေတာ္ဦးဇာနည္ႏွင့္ ဦးစိန္ဝင္း၏အစ္ကိုၾကီး (အမည္မသိ)တို႔ အစည္းအေဝး လုပ္အၿပီး ဦးစိန္ဝင္းမွ မၾကာမီေမြးဖြားေတာ့မည့္ ၄င္း၏ေျမးဦးေလးအား “ေယာက္်ားေလးလား၊ မိန္းကေလးလား” ဟုေမးျမန္းလာပါေတာ့သည္။ ၿမိဳ႕ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေသာ ေနရာျဖစ္ရကား Ultrasound မရွိ။ ေဗဒင္ဆရာကိုသာ အားကိုးရေလေတာ့၏။

          ထိုင္ေနတဲ့လူမ်ားရဲ႕ နာမည္ေတြကိုစဥ္းစားလိုက္ေတာ့…

ဦးေအာင္ဂ်မ္း – ၁-ေႏြနာမည္ရွင္ (ေအာင္)

ဦးေစာေနာင္ – ၃-ဂၤါ နာမည္ရွင္ (ဆု)

ဦးစိန္ဝင္း – ၃-ဂၤါ နာမည္ရွင္ (ဆု)

ဦးဝင္းျမင့္ – ၄-ဟူးနာမည္ရွင္ (လည္း)

ဦးဇာနည္ – ၃-ဂၤါ နာမည္ရွင္ (ဆု) ဟုသြားေတြ႔၏။

လက္ဆန္းေဗဒင္တြင္ က်ား/မ ကို ေအာက္ပါအတိုင္းခြဲထားေလ၏-

ေအာင္(၁)၊ ဆု(၃)၊ လည္း(၄)၊ ပြား(၅) – ၿဂိဳဟ္ေယာက္်ား။

        ေျခ(၂)၊ သြား(၆)၊ ထိန္း(၀)၊ ရ(၈) – ၿဂိဳဟ္မိန္းမ။

    ဦးစိန္ဝင္း၏အစ္ကိုၾကီးကိုေတာ့ အမည္မသိ။ ကိစၥမရွိ။ ထိုင္ေနသူေျခာက္ေယာက္တြင္ ငါးေယာက္က က်ားနာမည္ မ်ားျဖစ္ေန ၍ ေယာက်္ားေလးေမြးမည္ဟု ေဟာခဲ့၏။ ေနာက္ႏွစ္ရက္အၾကာ တနလၤာေန႔တြင္ ခေမာက္ၾကီးေဆးရံု၌ ေျမးဦးေယာက်္ားေလးအား ဖြားျမင္ခဲ့ေလ ၏။ ေနာင္အခါ ဦးစိန္ဝင္း၏အစ္ကိုၾကီး နာမည္မွာ ဦးေက်ာ္ေအး(တနလၤာ) ျဖစ္ေၾကာင္းသိရေသာအခါတြင္ ၄င္းနိမိတ္အရ ကေလးမွာ တနလၤာေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္မိေလ၏။

                   ယၡင္ကသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီး၏အမည္ကိုသိခဲ့လ်င္ တနလၤာေန႔ေမြးမည္ဟု ေျပာႏိုင္ မေျပာႏိုင္ သံုးသပ္ေနမိယင္း…..

“သင္တို႔၏ ဘဝအေမာမ်ားေျပပါေစသတည္း….”

ဆရာဦးဇာနည္ (K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s