ပန္း

            ျပည္ၿမိဳ႕၊ ေဝပုလႅာရာမေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေဝပုလႅ ေရးသားျပဳစုေတာ္မူေသာ ဟိတသိဒၶိ ပကာသနီ က်မ္းလာ ပန္းမ်ား၏ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

“ကပ္လႈသင့္ေသာ ပန္းအညြန္႔မ်ား”

          ကပ္လႈပႈေဇာ္သင့္ေသာ ပန္းမ်ား၊ အညြန္႔မ်ားမွာ-

(၁) သေျပပန္း၊ (၂) ဂႏၶမာပန္း အျဖဴ/အဝါ၊ (၃) ျမတ္ေလးပန္း၊ (၄) သရဖီပန္း၊ (၅) ေငြပန္း၊ (၆) ကံ့ေကာ္ပန္း၊ (၇) ေမၿမိဳ႕ပန္းအျဖဴ၊ (၈) သစၥာပန္း။

          ဤ (၈)မ်ိဳးေသာပန္းမ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္တကြ အနေႏၲာအနႏၲ (၅)ပါးအား ကပ္လႈပႈေဇာ္ရမည္။ အထက္ပါ (၈)မ်ိဳးေသာပန္းမ်ားသည္ ကုသိုလ္ဓာတ္ပန္း မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုသည္။ က်က္သေရႏွင့္လည္းျပည့္စံုႏိုင္သည္။ ေအးျမၾကည္လင္ေစေသာ ေကာင္းက်ိဳးမဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာပန္းမ်ားဟု မွတ္ယူ သင့္ပါသည္။ ဤကုသိုလ္ဓာတ္ မဂၤလာက်က္သေရႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ပန္း(၈)မိ်ဳးကိုသာ ကပ္လႈျခင္း၊ ပူေဇာ္ျခင္း၊ လႈဒါန္းျခင္းကိုျပဳရပါမည္။ အထူးသတိျပဳၾကရန္ျဖစ္ ပါသည္။

“မလႈသင့္ မေဆာင္သင့္ေသာ ပန္း၊အညြန္႔မ်ား”

          အကုသိုလ္ဓာတ္မ်ားပါေသာ ပန္းမ်ား၊ ေဒါသႏွင့္ မေကာင္းက်ိဳးကိုသာ ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ပန္း၊အညြန္႔မ်ားမွာ-

          (၁) ေဇာ္စိမ္း၊ ေဇာ္ၾကားပန္း၊ (၂) ေဒါနပန္း၊ (၃) ႏွင္းဆီပန္း၊ (၄) စံပယ္ပန္း၊ (၅) ၾကက္ေမာက္ပန္း၊ (၆) လူအမ်ားသတ္မွတ္ထားေသာ စီးပြားဂမုန္းပန္း၊ (၇) ႏွင္းပန္း၊ (၈) တရုတ္စကားပန္း၊ (၉) စကားစိမ္းပန္း၊ (၁၀) တမာညြန္႔၊ (၁၁) ပိေတာက္ပန္း၊ (၁၂) နဂါးစက္ပန္း။

          ဤ (၁၂)မ်ိဳးေသာ အညြန္႔ပန္းမ်ားသည္ အကုသိုလ္ဓာတ္ပါေသာ ပန္း၊ အညြန္႔မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မေဆာင္ေကာင္း၊ မေဆာင္ထိုက္၊ မပန္ေကာင္း၊ မပန္ထိုက္၊ မႏွစ္သက္ေကာင္း၊ ေလာကီနည္းအရ ဘုရားစေသာ အနေႏၲာအနႏၲ (၅)ပါးအား မလႈေကာင္း၊ မလႈအပ္ သတိထားပါ။

          ေလာကီနည္းအရ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မွန္သမွ် ဤ (၁၂)မ်ိဳးေသာ ပန္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားရပါလိမ့္မည္။ ေခါင္းမွာမပန္ေကာင္း၊ အိမ္ထဲမသြင္းေကာင္း၊ ဘုရားစင္ေပၚမွာမရွိေကာင္းပါ။ အကယ္၍ ဤပန္း(၁၂)မ်ိဳးထဲမွ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္မ်ိဳး သံုးမ်ိဳးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိစိတ္ကၾကိဳက္ႏွစ္သက္ ၍ ေခါင္းမွာပန္ျခင္း၊ ဘုရားစင္ေပၚမွာ အလႈမ်ားျခင္း၊ ဧည့္ခံပန္းအိုးမ်ားတြင္ အထိုးမ်ားလာပါက ၄င္းမိသားစု အိမ္ေထာင္စုသည္ စုန္းကေဝမ်ားျပဳစားခံရသလို မိသားစု စိတ္ဝမ္းကြဲတတ္သည္။ အိမ္တြင္းေရး ဆူပူလာတတ္သည္။ က်န္းမာေရးေဖာက္ျပန္လာတတ္သည္။ အပူေသာက ဗ်ာပါဒမ်ား မ်ားျပားလာတတ္သည္။ အမႈျပႆနာမ်ား တက္လာတတ္သည္။ ထြက္ေငြမ်ားျပားလာတတ္သည္ကို ခံစားရပါလိမ့္မည္။

“အထူးမွတ္ခ်က္”

စံပယ္ပန္း၊ ႏွင္းဆီပန္း။  

၄င္းႏွစ္မ်ိဳးသည္ ရည္းစားဦး၊ ခ်စ္ဦးသူ ကြဲတတ္သည္။ ႏွင္းဆီပန္း – ခ်စ္သူလင္မယား အထင္အျမင္လြဲမွားတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဦးပ်က္တတ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေမာင္တစ္ရြာ မယ္တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တတ္သည္။ မိသားစုအတြင္းမွာလည္း စိတ္ဝမ္းကြဲတတ္သည္။ သတိထားၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။

ေဇာ္စိမ္းပန္း၊ ေဇာ္ၾကားပန္း။

၄င္းႏွစ္မ်ိဳးသည္ အပူေသာက ဗ်ာပါဒမ်ား တိုးတက္လာတတ္သည္။ စိတ္ရႈပ္ေထြးတတ္သည္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းလာတတ္သည္။ လက္ေအာက္ငယ္သား၊ သားသမီး ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ လုပ္လာတတ္သည္။ အမႈျပႆနာ တက္လာတတ္သည္။

ေဒါနပန္း၊ ႏွင္းပန္း။

၄င္းႏွစ္မ်ိဳးသည္ လာဘ္လာဘပိတ္တတ္သည္။ ထြက္ေငြမ်ားျပားလာတတ္သည္။ က်န္းမာေရးေဖာက္ျပန္လာတတ္သည္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းလာတတ္သည္။ ဒုကၡသည္ အပႈသည္ ဝင္လာတတ္သည္။

တရုတ္စကားပန္း၊ စကားစိမ္းပန္း၊ ၾကက္ေမာက္ပန္း။

          ၄င္းသံုးမ်ိဳးသည္ ျပႆနာႏွင့္ အမႈကို လက္ယပ္ေခၚေနတတ္သည္။ အမႈတက္တတ္သည္။ ျပႆနာ ခဏခဏ ရွင္းေနရတတ္သည္။ ကိုယ့္ၾသဇာ၊ ကိုယ့္အာဏာ မတည္တန္႔ႏိုင္။ ဆူပူလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

          ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဆရာေတာ္ျပဆိုခဲ့ေသာ ပန္း(၁၂)မ်ိဳးသည္ အဆိပ္ျပင္းထန္ေသာ ေျမြေပြးမ်ားဟု ဆိုလိုသည္။ မိသားစုတစ္စု၊ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု၊ အဖဲြ႔အစည္း တစ္ရပ္သည္ ၄င္းပန္း(၁၂)မ်ိဳးကို အသံုးမ်ားလာလ်င္၊ ၄င္း(၁၂)မ်ိဳးမွ တစ္မ်ိဳး၊ ႏွစ္မ်ိဳးကို အသံုးမ်ားလာခဲ့ေသာ္ အဆိပ္ျပင္းထန္ေသာ ေျမြေပြးမ်ား အကိုက္ခံရသလို မိမိ၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးတို႔ကို ဒုကၡေကာင္းေကာင္းေပးလာႏိုင္သည္။

          {ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကေတာ့ ဤတြင္ၿပီးဆံုးပါၿပီ။ ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားၾက၍၊ ေကာင္းက်ိဳးမဂၤလာမ်ား ခံစားႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆုေတာင္းရင္း…}

“သင္တို႔၏ ဘဝအေမာမ်ားေျပပါေစသတည္း…”

ဆရာဦးဇာနည္ (K.P)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s