တကယ္တိုက္မွာလား အေမရိကန္

Syrian Flag

   ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂၁)ရက္ေန႔ကဆီးရီးယားအစိုးရမွဓာတုလက္နက္အသံုးျပဳ၍ တိုက္ခိုက္သည္ ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္  အေမရိကန္မွဆီးရီးယားအားစစ္ေရးအရအေရးယူရန္ စိုင္းျပင္းေနေလ၏။

ထို႔ေၾကာင့္အေမရိကန္ကဆီးရီးယားအားတကယ္တိုက္မတိုက္ကိုဆပဥၥီးကားဟူးရားေဗဒင္က်မ္းလာ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ၾကည့္မိပါသည္။

ဆပဥၥီးကားဟူးရားေဗဒင္က်မ္းဟာပရာသနက်မ္းေတြထဲကနာမည္ေက်ာ္က်မ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီးအေရွ႔႕တိုင္းမွာေရာအေနာက္တိုင္းမွာပါ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလွပါတယ္။ ဂါထာေပါင္း(၅၆)ပုဒ္နဲ႔ တန္ဆာဆင္ထားၿပီး ဝရာဟမိဟိရဆရာျမတ္ရဲ႕သား ပရိသုယဇကစီရင္ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။လက္ေတြ႔ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

Astro Data

Date: 4.9.2013(Wed)                             Time: 00:54:00 (M.S.T)

Place: Yangon

Query: အေမရိကန္ကဆီးရီးယားကိုတကယ္တိုက္မွာလား?

အထက္ပါ Astro Data မ်ားကိုဟူးရားဇာတာဖြဲ႔လ်င္ ေအာက္ပါဟူးရားဇာတာကိုရရွိမည္-

Rasi

Nawin

        ဆပဥၥီးကားဟူးရားေဗဒင္က်မ္းဂါထာ(၁၆)၌အၾကင္သူသည္ – သူ႔ထံသို႔လာေနေသာရန္သူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလာအံ့။ စန္း၊ လဂ္ႏွင့္ စရရာသီ၊ ေဒြးဒဟရာသီတို႔၏ သဘာဝကိုၾကည့္၍ သိရာ၏။

{စရရာသီစန္းရပ္တည္၍ ေဒြးဒဟရာသီလဂ္ရွိေနစဥ္ ေမးလာပါကရန္သူသည္ ခရီးလမ္းသို႔ေရာက္မွ ျပန္လွည့္သြားေလၿပီဟုေဟာရေပမည္။}

       အထက္ပါဇာတာတြင္ ေမထုန္လဂ္ (ေဒြးဒဟလဂ္)၊ကရကဋ္စန္း(စရစန္း) ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ရန္သူသည္ ခရီးလမ္းသို႔ေရာက္မွ ျပန္လွည့္သြားေလၿပီဟုဆိုထားသည့္အတိုင္း –

“အေမရိကန္သည္ ဆီးရီးယားအားတိုက္မလိုလုပ္ၿပီးမွ ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားေပ လိမ့္မည္…။”

         (Notes:လဂ္တြင္ ၇-တန္႔ႏွင့္ ၁၀-တန္႔သခင္လည္းျဖစ္၊ လဂ္စီးနဝင္းသခင္လည္းျဖစ္ေသာ ေသာမၿဂိဳဟ္ ၅-ေတးပူးထားျခင္းကဆီးရီးယားကိုကံေကာင္းေစလိမ့္မည္။)

 ဆရာဦးဇာနည္(K.P)

                                                                                                         B.E.(CIVIL)    

 Email: sayauzarni@gmail.com

“အခါေပးသုတ”

(၁)။ ဇာတာရွင္၏ လဂ္သခင္ၿဂိဳဟ္ ဝၾကက်င့္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ မဂၤလာအခါ မေပးေကာင္း။

(၂)။ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ မည္သည့္ရာသီမဆိုေျပာင္းခါနီး၁အံသာ၊ ေျပာင္းၿပီး၁ အံသာတြင္မဂၤလာအခါ မေပးေကာင္း။

(၃)။ ဓႏုရာသီ၊ မကာရရာသီသို႔ စေနေန႔ ၁-ေႏြၿဂိဳဟ္ေျပာင္းလွ်င္ ဝယ္ရင္းစပါးႏွစ္ဆတက္မည္။ (ဘယ္ေန႔ေျပာင္းမလဲသိခ်င္ရင္ေတာ့ ေဝဒျပကၡဒိန္မွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။)