အဂၤဝိဇၨာအခါတိုင္မ်ား

Akharpaybaydin

          အဂၤဝိဇၨာအခါဇယားမ်ား ေဆာင္းပါးတင္ၿပီးေပမယ့္ အဂၤဝိဇၨာအခါတိုင္ေတြ တင္ဖို႔ေမ့ေနလို႔ အခုမွပဲ တင္ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤဝိဇၨာအခါဇယားမ်ား ေဆာင္းပါးမွာ ဘယ္ေန႔ ဘယ္အခ်ိန္က ဘာအခါလည္း သိၿပီဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ အခါတိုင္ေတြကို ေထာင္ရပါမယ္။ ေအာက္မွာေတာ့ အခါ (၇)ခါရဲ႕ တိုင္ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၁-ေႏြအခါတိုင္မွာ တိုင္ေတြရဲ႕ ေနရာအလိုက္ အေခၚအေဝၚေတြကို ျပထားပါတယ္။ ဘယ္တိုင္ျဖစ္ျဖစ္ ေနရာအလိုက္ အေခၚအေဝၚေတြက အတူတူပါပဲ။

          တိုင္ထူတာကေတာ့ အခါၿဂိဳဟ္ကို အလယ္မွာထား။  ၿပီးရင္ (ေအာင္၊ လံ၊ ထူ၊ စစ္၊ သူ၊ ၾကီး၊ ပြဲ) လကၤာကို ပတ္လည္ရိုက္ၿပီး ျမွားျပထားတဲ့ အတိုင္း ထူလိုက္ယံုပါပဲ။

                   ၁-ေႏြအခါတိုင္မွာၾကည့္ရင္ ထိပ္ဆံုးကေနရာကို ပဥၥပြတ္လို႔ ျပထားတာေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္တိုင္မဆို ထိပ္ဆံုးကၿဂိဳဟ္ကို ပဥၥပြတ္ၿဂိဳဟ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ သေဘာေပါက္ေလာက္ပါၿပီ။ လက္သည္းကြင္းထဲက ေဖာ္ျပထားတာေတြကေတာ့ ပဥၥပြတ္ၿဂိဳဟ္ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ အေခၚအေဝၚ ေတြပါ။

Sun

Moon

Mars

Mer

Jup

Ven

Sat

ဆရာဦးဇာနည္(KP)

B.E.(CIVIL)

Email: sayauzarni@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s