ဓမၼပူဇာ(​ေတဘုမၼာသီခ်င္​း)

“ေတဘုမၼာ” ———— ေရး – က်ဳိက္လတ္ ဦးျပဳံးခ်ဴိ ဆို – ဦးေမာင္ေမာင္ၾကီး၊ ေဒၚရီရီသန္႔၊    ေဒၚတင္တင္ျမ ေတ-ဘုမၼာ၊ အနိစၥာ ဒုကၡာ အနတၱာ တရားမရလို ့ မ်ားလွသံသရာ၊ ကာေမာဃာ ဘေ၀ါဃာ … More