၁၃၇၈ခုႏွစ္၊ (၇)ရက္သားသမီးေဗဒင္

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား (၁)။ အခ်စ္ေရး တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား ဤႏွစ္အတြင္း အခ်စ္ေရးတြင္ အေပ်ာ္ဖက္လိုက္မိ၍ ဒုကၡေရာက္တတ္သည္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသမ်ား၊ အပန္းေျဖစခန္းမ်ားသို႔ ညအိပ္ညေန သြားလာျခင္းမ်ိဳးေရွာင္ပါ။ နိမိတ္ •••••• ခရီးသြားလာခါနီး ေခြးေဟာင္သံၾကားရျခင္း၊ ပန္းပြင့္ လက္ေဆာင္ရျခင္းတို႔ႀကံဳလွ်င္ ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္လိုက္ပါ။ … More