အခါေပးေဗဒင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

akharpaybaydin

“ဟူးရားေမးခြန္း”

      မွန္၊ မမွန္ကေတာ့ အထူးတလည္ ေၾကာ္ျငာရန္ေတာ့ လိုမယ္မထင္ပါ။ ဘဝကို အက်ိဳးရွိစြာနဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာျဖတ္သန္းၾက လိုသူမ်ား ေမးျမန္းႏိုင္ပါၿပီ။

ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ …..ဟူးရား ေမးခြန္းတစ္ခြန္း-၁၀,၀၀၀ က်ပ္။

“သင့္ရင္ေသြးကံေကာင္းေစဖို႔”

             သင့္ရင္ေသြး…ထူးခၽြန္ထက္ၿမက္၊ ပညာတတ္ၿပီး ခ်မ္းသာတဲ့ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ေစဖို႔ ၊ ခြဲစိပ္ ေမြးဖြားရမည့္ အေကာင္းဆံုး ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္မ်ားကို (KP) နကၡတ္နည္းစနစ္ၿဖင့္ တြက္ခ်က္၍  အေကာင္းဆံုး ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္တို႔ကို  ကြန္ျပဴတာဇာတာႏွင့္တကြ Online မွ ျပန္လည္ေပးပို႔ပါမည္။

ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ….. ၅၀,၀၀၀ က်ပ္​

FB: Sayar Zar Ni

 

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s