​တရားရသူတို႔၏ဇာတာမ်ား

* မိမိတို႔ရဲ႕မူလဇာတာမွာ စန္​း​(​ေခၚ) တနလၤာၿဂိဳဟ္​မွ ၈-တန္​႔ဘာဝမွာ ၆-ၾကာၿဂိဳဟ္​ရပ္​မယ္​ဆိုရင္​ ဝိပႆနာတရားရတတ္​ပါတယ္​။
* ၈-တန္​႔ဘာဝဟာ မရဏဘာဝလို႔​ေခၚတဲ့ ​ေသျခင္​းဘာဝပါ။ ၆-ၾကာၿဂိဳဟ္​ဟာ ကာမဂုဏ္​ၿဂိဳဟ္​ပါ။ ဒါ့​ေၾကာင္​့ ၈-တန္​႔ဘာဝမွာ ၆-ၾကာၿဂိဳဟ္​ရပ္​ရင္​ ကာမဂုဏ္​ပါး​ေစျခင္​း (သို႔) ​ေသ​ေစျခင္​းတို႔ ျဖစ္​လာပါတယ္​။

* ​ေလာကုတၲရာရာသီ​ေတြျဖစ္​တဲ့ ဓႏု၊ မကာရ၊ ကုမ္​၊ မိန္​ ရာသီ​ေတြမွာရပ္​တဲ့ ၆-ၾကာၿဂိဳဟ္​ဆိုရင္​ ပိုၿပီး ကာမဂုဏ္​အားနည္​းတတ္​ပါတယ္​။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s