တကယ္တိုက္မွာလား အေမရိကန္

      ရာဇသံေပးထားတဲ့ရက္ မတိုင္ခင္ (၂)ရက္အလိုမွာ အေမရိကန္ တကယ္မတိုက္ပါဘူးလို႔ FB ကေန တားေရာ႔ပညာျဖင့္ ႀကိဳေဟာထားခဲ့တာပါ။ ဆရာဦးဇာနည္(K.P) B.E.(CIVIL) ***************************************************************************************    တားေရာ႔ကဒ္ကိုၾကည့္ရင္ ခြက္ေလးေတြေသခ်ာစီထားတဲ့အတြက္ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ ေဟာတာပါ။ မတိုက္ဘူး ဆိုတာက … More